Eesmärkide saavutamiseks on moodustatud viie erineva riigi ülikoolide partnerlus. Täpsemalt koosneb partnerlus järgmistest ülikoolidest: