Irish Multiplier Event (E3)

Estonian Multiplier Event (E4)

German Multiplier Event (E5)

Dutch Multiplier Event (E7)

Greek Multiplier Event (E1)