ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΣΥΝΟΨΗ

Τίτλος: Ψηφιακή STEM Εξ Αποστάσεως Μάθηση στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (STEM – DIGITALIS)

Κωδικός προγράμματος: 2020-1-EL01-KA226-HE-094691

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: EU ERASMUS + KA2

Περίοδος προγράμματος: Από 01/06/2021 έως 31/05/2023 (24 μήνες)

Χώρες: 5 (Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία)

Εταίροι: 5

Συντονιστής: Σταύρου Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα