MOTIVATIE

De pandemie en het impact dat deze heeft gehad op alle onderwijsniveaus, door de omschakeling van alle vakken naar een digitaal alternatief, heeft een noodzaak aangetoond  voor docenten  en studenten om hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Aangezien noch de leraren noch de studenten over de competenties beschikt die vereist zijn voor blended of geheel online lesgeven. Verder vonden er problemen plaats bij het onderwijzen van wetenschappelijke vakken waar een praktische aanpak nodig is om behalve theoretische kennis ook de benodigde praktische vaardigheden te ontwikkelen. 

 

HOOFD DOEL

Het STEM – DIGITALIS project richt zich op het bedenken en ontwikkelen van een omgeving waar blended en onderwijs op afstand mogelijk zijn voor het onderwijzen van toekomstige wetenschappelijke docenten over geavanceerde STEM onderwerpen. 

 

De specifieke doelen voor het project zijn als volgt: 

  1. Ontwikkeling van innovatieve les situaties over geavanceerde STEM onderwerpen. 
  2. Ontwikkeling van onderwijs strategieën die het zinvolle  gebruik van online technologie promoot tijdens het onderwijzen in geavanceerde STEM onderwerpen, bij blended en onderwijs op afstand.
  3. Ontwikkeling van een toegankelijke omgeving waar digitaal lesmateriaal over geavanceerde STEM onderwerpen gedeeld kan worden in Europa voor diverse educatieve, economische en culturele doeleinden.
  4. Ontwikkeling van richtlijnen en aanbevelingen voor het onderwijs van geavanceerde STEM onderwerpen in een online omgeving voor  toekomstige wetenschappelijke docenten

 

INTELLECTUELE UITKOMSTEN

De samenwerking zal plaatsvinden om vijf intellectuele uitkomsten (IOs) te realiseren: 

IO1: Vijf digitale les scenario’s over geavanceerde STEM onderwerpen

IO2: Les strategieën over geavanceerde STEM onderwerpen voor omgevingen met blended en onderwijs op afstand. 

IO3: Open educatief platform en beschikbare educatieve hulpmiddelen  over digitaal ondersteund lesgeven in geavanceerde STEM onderwerpen. 

IO4: Richtlijnen voor het creëren en gebruik maken van digitaal lesmateriaal over geavanceerde STEM onderwerpen.

IO5: Aanbevelingen voor beleidsmakers om onderwijs van geavanceerde STEM onderwerpen te promoten bij toekomstige en huidige wetenschappelijk leraren onderwijs.

 

De volgende mijlpalen zijn verwacht bij het project: 

  • Een internationale ‘summer school’ voor toekomstige wetenschappelijke onderwijzers dat plaats zal vinden aan het einde van het eerste jaar van het project. 
  • Een internationale ‘summer school’ voor huidige universitaire docenten dat plaats zal vinden aan het einde van het eerste jaar van  het project.
  • Vijf online seminars van  elk partnerland voor toekomstige wetenschappelijke onderwijzers, welke plaats zal vinden aan het einde van het tweede jaar van het project. 
  • Één online seminar voor huidige universitaire docenten van de meewerkende landen dat plaats zal vinden aan het einde van het tweede jaar.

 

VERWACHTE RESULTATEN: 

We verwachten dat de resultaten van STEM – DIGITALIS impact zal hebben op lokaal, nationaal en Europees niveau door de ontwikkeling van digitale hulpmiddelen over geavanceerde STEM onderwerpen, welke gebruikt kunnen worden in blended en onderwijs op afstand bij wetenschappelijke vakken, het verbeteren van digitale vaardigheden van huidige en toekomstige docenten, en het verbeteren van de praktijk gerichte kennis van het gebruik van digitale hulpmiddelen voor wetenschappelijke vakken.